Podle Romana Čermáka, generálního ředitele agentury CzechInvest, který soutěž spolu se Sdružením pro zahraniční investice AFI pořádá, jsou projekty průmyslových zón velmi úspěšné, o čemž svědčí fakt, že 71 procent takto získaných území už využívají noví investoři.

"Bezmála čtyři stovky podniků se na nich do konce letošního roku zavázaly vytvořit 92 tisíc pracovních míst a proinvestovat 162 miliard korun," doplnil Čermák.

Nejlepší projekt na regeneraci brownfieldu zrealizovaly město Třinec s Třineckými železárnami. Jejich Průmyslová zóna Třinec - Baliny je již kompletně obsazena novými investory. Největší přínos pro rozvoj aplikovaného výzkumu přinesl Česku společný projekt Univerzity Tomáše Bati a Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o., nabízející komplexní podporu inovačního podnikání.

Manažerkou podnikatelské nemovitosti roku se stala vedoucí odboru magistrátu města Pardubice Hana Svobodová, která se podílí na realizaci Městské průmyslové zóny Pardubice.

Výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006
kategorie Zóna s největším ekonomickým přínosem
1. místo - Průmyslová zóna Nošovice
2. místo - Průmyslová zóna Kutná hora - Na Rovinách
3. místo - Městská průmyslová zóna Pardubice
kategorie  Brownfield roku
1. místo - Průmyslová zóna Třinec - Baliny
2. místo - Centec Automatika spol. s r.o. Hořátev
3. místo - Podnikatelský inkubátor Vsetín - Maštaliska
Zvláštní ocenění v kategorii Brownfield roku - Palladium
kategorie Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu
1. místo - Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín
2. místo - Ingersoll - Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Hostivice
3. místo - Regionální centrum kooperace a.s., Slavičín
4. zvláštní kategorie - Manažer podnikatelské nemovitosti roku
Bc. Hana Svobodová - Magistrát města Pardubic