Pomoci motivovat lidi, aby se učili i po opuštění školních lavic, má projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání, který má na starosti Národní vzdělávací fond (NVF) a další partneři. Jeho cílem je sjednocení úrovně vzdělávacích institucí, lektorů a vzdělávacích programů, řekl Zdeněk Palán z NVF.

Podle tvůrců projektu je jedním z problémů Česka, že dosud nemá jednotný a přehledný systém řízení kvality vzdělávacích institucí, který by zájemcům garantoval, že skutečně získají odpovídající vzdělávání, které také uplatní.

"V současnosti spotřebitel nemá žádnou záruku, obvykle pozná, že se něco naučil, až když kurz skončí," řekl Palán. 

Jako příklad uvedl rekvalifikační kurzy, které sice na začátku získávají akreditace, ale pak už jsou prý kontrolovány pouze namátkově.

Fond se společně se svými partnery zaměří na koordinaci třech oblastí: certifikaci firem, které vzdělávání poskytují, akreditaci vzdělávacích programů a certifikaci lektorů.