Zcela legálně to totiž umožňuje tzv. výkon činnosti dítěte. Bez této varianty by zřejmě neexistovaly dětské herecké ani hudební hvězdy, o což by byl národ zcela jistě nerad ochuzen. Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro provozovatele činnosti, kterým je právnická nebo fyzická osoba, tedy např. hudební vydavatelství, reklamní nebo umělecká agentura.

Povolení k výkonu činnosti dítěte ovšem musí vždy vydat příslušný úřad práce. Povolení se nevyžaduje v případě zájmové kulturní činnosti dítěte v amatérských souborech, základních uměleckých školách, při vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče, případně na akcích, na kterých se tyto instituce organizačně podílí.

Zde je ale nutno zdůraznit, že malí umělci vystupují bez nároku na honorář. Různé pamlsky, bonboniéry a čokolády za odměnu, stejně jakékoliv jiné občerstvené dětem podávané, nelze v tomto případě z pohledu zákona za odměnu ve smyslu honoráře samozřejmě považovat.