Ohlídalovi se nelíbí, že doktorandi se v současnosti musí věnovat kromě vědecké činnosti a vlastního studia také výuce studentů bakalářských a magisterských programů. Myslí si, že by neměli být tímto způsobem od výzkumu odváděni. Nelíbí se mu ani výše jejich platů a to, že si studenti starší 26 let musí navíc sami platit zdravotní a sociální pojištění. 

"To je jednoznačné vykořisťování těchto studentů," řekl k současnému stavu. Chtěl by proto kromě omezení počtu odučených hodin také posunout věkovou hranici, kdy pojištění platí za studenty stát na minimálně 28 let.

Akademici na dobu určitou

Ohlídal si také myslí, že současný vysokoškolský zákon znevýhodňuje akademické pracovníky, když je povoluje zaměstnat opakovaně na dobu určitou, obvykle na pět let. Podle představitelů sociální demokracie je na českých vysokých školách běžnou praxí, že smlouvu na dobu určitou mají i docenti a profesoři. Současný stav znamená podle zástupců ČSSD nejen existenční nejistotu pro tyto zaměstnance, ale znevýhodňuje je například také při žádostech o půjčky a hypotéky.

Podle Ohlídala se navíc stává, že školy propouští pracovníky kvůli špatné ekonomické situaci jen proto, že jim právě vypršela smlouva. "Není možné, aby nejvzdělanější skupina české společnosti byla tímto nehorázným způsobem diskriminována," dodal.