"O tento program byl ze strany podnikatelů nebývalý zájem. O tom svědčí i fakt, že jsme přijali o třetinu více žádostí než v minulém období", říká Roman Čermák, generální ředitel agentury CzechInvest a dodává, že jde o pozitivní signál stoupající důvěry podnikatelů v evropské dotace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu do programu Rozvoj dne 1. března 2007. CzechInvest přijímal první tři měsíce registrační žádosti se základními údaji, kterých přišlo 693. Podnikatelé měli pak dva měsíce na zaslání úplných žádostí s podrobnými informacemi. Na jednotlivé projekty mohou podnikatelé získat dotace v rozmezí od jednoho do 20 miliónů korun.

Dotace v rámci programu Rozvoj směřují do technologického vybavení malých a středních podniků ve vybraných regionech. Investicemi do moderních technologií se výrazně napomáhá rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Konkrétně mohou podnikatelé získat dotace například na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem.