Dobrovolníci pracují zhruba šest hodin denně pět dnů v týdnu bez nároku na mzdu. Platí si cestu, případně pojištění. Stravu i ubytování zpravidla hradí partner, který zajišťuje práci - například obec nebo občanské sdružení.

Zpočátku mezi zahraničními dobrovolníky jasně převažovali studenti ze západní Evropy, pro něž bylo Česko exotickou a neznámou zemí. "Dnes jsme součástí Evropské unie, proto možná přestáváme být pro francouzské nebo německé dobrovolníky zajímaví," říká ředitelka dobrovolnické organizace Inex-Sda Martina Jirsová, která koordinuje dobrovolnické projekty v ČR od roku 1991.

Dobrovolníci z EU, východu i Afriky

Mladí lidé z EU jsou i přesto stále nejpočetnější skupinou přijíždějících. Nejčastěji jde o studenty z Francie, Španělska nebo Belgie. Podle Jirasové dnes přibývá i dobrovolníků z východu proto, že už pro ně není dobrovolná práce a zaplacení cesty nerealizovatelné.

Přijedou dokonce tři studenti z africké Ghany. Dobrovolníci jsou nejčastěji studenti od 18 do 30 let, nejvíce je dvaadvacetiletých. Dorozumívacím jazykem je zpravidla angličtina. Motivem je pro většinu dobrovolníků poznání jiné kultury, seznámení s novými lidmi, procvičení angličtiny a zajímavá, inspirativní práce.