"Chceme, aby si zodpovědná místa uvědomila, že cílená podpora podnikání žen představuje zatím nedostatečně využitý potenciální zdroj ekonomického růstu," řekla Kazmuková. Podle ní americká podnikatelská informační centra mají speciální sekce pro podnikání žen. V Evropě má ale každá země vlastní programy a mnoho z nich je zavedeno jako podpora pro získání zaměstnání.

Jaroslava Kubů z ministerstva průmyslu a obchodu k tomu uvedla, že v Česku mohou podnikající ženy stejně jako muži využívat všech vyhlašovaných programů, a také je využívají. Připustila, že muži mají v programech několikanásobně vyšší účast než ženy. Ty měly zájem především o programy pro začínající podnikatele, ve srovnání s muži jich získalo podporu 42 procent.

Kubů také uvedla, že ženy vlastní téměř třetinu vydaných živnostenských oprávnění. Z celkového počtu podnikatelských subjektů je 26,7 procenta žen; podle Kubů to řadí Česko na přední místa v Evropě. Deset procent zaměstnaných žen podniká, v případě mužů je to 20 procent. Nejčastěji podnikají ženy ve věku 45 až 59 let, u mužů je to 30 až 44 let.