Česko odstartovalo projekt k získávání odborníků z ciziny v roce 2003. Pilotní fáze má trvat pět let. Má vyzkoušet možnosti budoucí přistěhovalecké politiky. Cizincům stát nabízí za jejich dovednosti a znalosti možnost zůstat v ČR natrvalo po zkrácené lhůtě. Musejí ale mít dlouhodobější povolení k práci. 

Do projektu se ke konci května zapojilo 642 lidí, vysokoškolské vzdělání mělo 410 z nich. Ministr průmyslu Martin Říman již dříve řekl, že by chtěl zavést zelené karty, díky nimž by cizinec mohl pro danou firmu v ČR pracovat dva roky. Rád by jimi prý projekt ministerstva práce nahradil.

Po roce a půl budou nově moci v projektu požádat o trvalý pobyt zahraniční vysokoškoláci, kteří v Česku budou pracovat ve svém oboru na pozicích, kde je vysokoškolské vzdělání nutné.

Při ztrátě zaměstnání budou mít účastníci programu místo nynějších 30 dnů 45 dnů na to, aby si našli nové místo. Do konce června 2008 se do projektu může přihlásit až 2000 cizinců z některých zemí bývalého Sovětského svazu, z vybraných států Balkánu či z Kanady.

Podle zprávy o projektu je přírůstek počtu uchazečů nižší, než se předpokládalo. Zatím se do něj mohlo zapojit až 3000 lidí. Důvodem může prý být nezájem cizinců o usazení v ČR, zkrácení původně desetileté zákonné lhůty k získání trvalého pobytu na pět let i složité vyřizování povolení. Za překážku považují odborníci také to, že Česko stále nemá seznam nedostatkových profesí. Upozorňují i na to, že ze zahraničí je velmi obtížné si práci v ČR obstarat.

Od roku 2002 do konce loňska vydal stát na program 21,3 milionu korun.