Velká část těchto stamiliónových investic bude financována z operačních programů EU. Kraj oba projekty podpoří částkou 5,4 miliónu korun. "Jedná se o projekty, které mají zlepšit situaci ve Středočeském kraji, co se týče inovací ve výrobních procesech," řekl krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Kutík.

Středočeské inovační centrum Zlatníky-Hodkovice má vzniknout na budoucím křížení dálničního okruhu kolem Prahy a dálnice D3. Půjde o vědeckotechnologický park včetně objektu podnikatelského inkubátoru, který bude sloužit pro podporu začínajících firem s orientací na vědu a výzkum a inovační technologie. 

Celkové náklady na vybudování centra dosáhnou 250 miliónů korun, projekt by měl být z velké části hrazen z evropských peněz v rámci Operačního programu Průmysl a inovace (OPPI).

Stavba podnikatelského inkubátoru v Nymburku, který má za zvýhodněných podmínek umožnit rozjezd především začínajícím malým a středním firmám nabízejícím nové výrobky, technologie a služby, začala teprve nedávno. "Minulý týden jsme položili základní kámen, ale v té době se už montovala hala a stavěla se i další budova, předpokládáme, že inkubátor bude dokončen do konce ledna 2008," řekl Kutík.

Náklady na nymburský projekt odhadují jeho tvůrci kolem 90 miliónů korun. Na financování se ze 75 procent podílí EU a stát, zbylých 25 procent zaplatí Středočeský kraj a obec.