Lidské tělo je tvořeno ze 70 procent vodou. Samotný tento fakt vypovídá o důležitosti udržování přiměřeného množství vody v organismu. V případě, že dochází k nedostatečnému doplňování tekutin do organismu, dochází k tzv. dehydrataci. 

Ta má za následek pokles fyzické, ale i psychické výkonnosti, což se na pracovišti může projevit únavou, špatnou soustředěností a poklesem produktivity práce. V případě, že se jedná  o pracoviště ve výrobních procesech, zvyšuje se v případě nepozornosti plynoucí ze ztráty koncentrace  riziko pracovního úrazu.

Povinnost zaměstnavatele poskytnout pitnou vodu na pracovišti ukládá nařízení vlády. Je třeba ovšem rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje. 

Zajištění vhodného pitného režimu na běžných pracovištích a poskytování nápojů totiž právní předpisy konkrétně neupravují. Oproti tomu na pracovištích, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž, musí zaměstnavatel přijmout taková opatření, která minimalizují nepříznivé dopady vysokých teplot na pracovníky. Jedním z takových opatření je bezplatné poskytnutí vhodných ochranných nápojů.

Ochranné nápoje mohou obsahovat i alkohol

Malou ztrátu tekutin do jednoho litru, ke které dochází u práce s minimální pohybovou aktivitou, například administrativní práci s počítačem,  lze uhradit pitnou vodou. Každý zaměstnavatel je povinen zajistit dostatečné množství pitné vody, která postačí ke krytí potřeb zaměstnanců.

Při těžší práci musí být doplňována jak ztráta tekutin, tak i minerálních látek. Jako ochranný nápoj jsou proto vhodné minerální vody, speciální iontové nápoje apod. Ochranné nápoje nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, ale mohou obsahovat alkohol -  množství alkoholu v nich nicméně nesmí překročit jedno hmotnostní procento, nápoje pro mladistvé nesmí alkohol obsahovat vůbec.

Myslete především na sebe

Dodržování pitného režimu je zejména v letních dnech nesmírně důležité a každý by se měl snažit ho dodržovat, i když mu k tomu zaměstnavatel nápoje neposkytuje. Minimálně dva litry vody denně vás zbaví rizika bolestí hlavy, závratí a nevolností, což jsou průvodní znaky dehydratace.

Pokud jste ale přesvědčeni, že vám zaměstnavatel nárok na nápoje protiprávně upírá, můžete se obrátit s případným požadavkem na řešení konkrétního problémuna příslušnou hygienickou stanici, případně na oblastní inspektorát práce.