Pokud mluvíme o outsourcingu lidských zdrojů, je tím míněno najímání pracovníků na projekty dle aktuální potřeby. A to tak, že si pracovníky s potřebnou kvalifikací necháte dodat přímo na klíč - u vás ovšem budou "pouze" pracovat, jejich zaměstnavatelem zůstane agentura, která je dodala.

Stejně tak je outsourcing dobrou variantou pro lidi, kteří jsou unaveni a deprimováni z věčného hledání pracovního místa nebo se chtějí cíleně vyhnout dlouhodobému stereotypu v jednom zaměstnání. V takovém případě je pro ně tato forma dočasného přidělování agenturou k zaměstnavateli ideální.

Proč tedy outsourcing?

I přesto, že práce prostřednictvím dočasných zaměstnanců se mnohdy zdá dražší než práce vlastních pracovníků, šetří firmám dlouhodobě náklady a umožňuje jim efektivnější plánování, především v oblasti projektových zakázek. Firmy takto ročně ušetří až desítky miliónů korun.

Nový zaměstnanec je k dispozici vždy, když je ho zapotřebí. Navíc se firma "najímáním" dočasných zaměstnanců zbaví zdlouhavého inzerování, pohovorů a zaměstnávání nových lidí. Nemluvě o tom, že ušetří i náklady spojené s případným špatným výběrem vlastního zaměstnance a jeho následným propuštěním. 

"V České republice je všeobecně rozšířena představa, že outsoursing se týká brigádníků či pozic ve výrobě. Tedy všude tam, kde dochází k velkým sezónním výkyvům. Není tomu ale tak. Obrací se na nás i firmy, které potřebují sestavit tým odborníků pro vypracování určitého projektu. Ať již jde o IT odborníky, účetní nebo například obchodní manažery," říká Jiří Halbrštát, marketingový manažer agentury Manpower.

"Například pro IBM jsme vybudovali v Brně servisní středisko s více než tisíci zaměstnanci, od IT specialistů až po absolventy, jejichž jedinou požadovanou kvalifikací je dobrá znalost nějakého cizího jazyka," popisuje Halbrštát konkrétní realizovaný projekt.

Jistota pro zaměstnance

Přestože dočasný zaměstnanec není kmenovým pracovníkem firmy, neměl by mít obavy z toho, že bude v podniku za podřadného pracovníka za horší peníze, než mají ostatní zaměstnanci. Podle Zákoníku práce jsou totiž agentura a její klient povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky najatého zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky klientova srovnatelného zaměstnance.