Základní myšlenkou této studie je to, že lidé z celého světa inklinují k vytváření malých skupin, kde je pár lidí, se kterými jsou v interakci. Jedná se o kolegy z práce nebo kamarády s podobnými zájmy. 

"Každý z nás prochází životem začleněn do malých skupin, ve kterých máme jeden k druhému blízko. Pak jsme ale také poutáni k lidem, kteří nepocházejí z té samé skupiny. Náš život se podobá takové směsici různých seskupení," prohlásil autor studie, profesor sociologie a strategie Ron Burt, znalec v oblasti "vzrušující vědy" o sociálním kapitálu. Studii publikoval v časopise Social Science Research.

Tato seskupení ovlivňují mimo jiné tzv. distribuci informací. "Kdokoli tvrdí, že informace mohou být odpovědí na všechny naše otázky je blázen," říká Burt. "Informace samy o sobě nejsou ničím. Naopak informace v konverzaci s kolegy jsou vším," pokračuje Burt a dodává: "Nové myšlenky vznikají díky různorodosti."

Rychlejší karierní postup

Osoba s vyšším sociálním kapitálem se pozná podle toho, jak rozmanité a početné jsou její kontakty s různými skupinami lidí. Profesor Burt ukázal, že studenti, kteří podstoupili manažerský program pro vedoucí pracovníky se školením v "sociálním kapitálu" měli až o 72% více šancí na povýšení, než tomu bylo u kontrolní skupiny studentů, kteří toto školení nepodstoupili.

Burt označil za povzbudivý fakt, že každý průměrný člověk může pracovat s větším nasazením a stát se kreativnějším v závislosti na tom, jak je veden svým manažerem. "Na sociálním kapitálu je zajímavé to, že vynalézavost má svůj zdroj v organizaci, ne ve schopnosti jednotlivců."