"Výsledkem je zjištění, že Evropě vládnou muži," uvedla společnost Westminster. V národních parlamentech podle ní zastávají 76 procent pozic muži. V Česku ženy obsazují jen asi 15 procent poslaneckých křesel.

Nejlépe je na tom Švédsko, které má v parlamentu přes 47 procent žen. Podle společnosti Westminster ve Švédsku neexistuje systém legislativních kvót, ale politické strany mají vlastní pravidla pro nominaci kandidátů. Ani jedno pohlaví tam nesmí mít více než šedesátiprocentní a méně než čtyřicetiprocentní zastoupení na kandidátských listinách. 

"Vyvážená účast žen a mužů na rozhodování je základní součástí a podmínkou demokracie. Nedostatečné zastoupení žen je považováno za ztrátu pro společnost," uvedla společnost Westminster.

O tom, že názor této společnosti nesdílí většina českých politiků ani některá média, svědčilo začátkem dubna i české zahájení Evropského roku rovných příležitostí. Premiér Mirek Topolánek při něm prohlásil: "Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít, a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž." Pobouřil sice ženské aktivistky, některé deníky se ho ale v komentářích zastaly.