Z průzkumu mezi Evropankami mezi 40 a 54 lety vyplynulo, že všechny by rády měly více dětí, než skutečně mají. Oslovené ženy mají v průměru dvě děti, asi polovina z nich by ale ráda měla ještě o jedno dítě víc.

Evropská komise zároveň zároveň zveřejnila první náčrt strategie pro podporu evropských rodin. Oficiální název dokumentu zní Podpora solidarity mezi generacemi. V podstatě ale jde o to, jak pomoci rodinám lépe sladit práci s péčí o děti. 

"Je zřejmé, že země, kde existuje dobrá prorodinná politika, která zajistí například rovné příležitosti v zaměstnání, rodičovskou dovolenou pro matky i otce nebo rovnocenné výdělky, mají větší míru porodnosti a více zaměstnaných žen," uvádí se ve zprávě komise.

K snadnějšímu pracovnímu uplatnění žen a mužů s dětmi přispívá podle EK i možnost svěřit dítě do péče jeslí nebo školek. Podle údajů z roku 2005 tráví v jeslích část dne přes polovinu dětí do tří let v Dánsku a Švédsku a třetina dětí v Nizozemsku, Španělsku či Francii. Naopak nejméně svěřují rodiče děti do jeslí v Česku a Polsku; pečuje se tam pouze o dvě procenta tříletých a mladších dětí.

Shodou okolností právě v Česku mají ženy s dětmi podle statistik podstatně ztíženou možnost pracovního uplatnění. Rozdíl mezi zaměstnaností českých bezdětných žen a Češek s dětmi je v EU vůbec největší. Práci totiž má 86 procent bezdětných žen, ale jen 54 procent matek s dětmi do 12 let.