Na počátku dubna letošního roku předložil holandský ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Donner svůj návrh na zrušení přechodných opatření pro uchazeče o zaměstnání z nových členských zemí EU, které vstoupily do EU v roce 2004. Návrh byl přijat a schválen parlamentem a od 1. května 2007 je zaveden volný pohyb do Holandska pro všechny pracovníky z těchto nových členských zemí. Od uvedeného data už tedy nemusí čeští uchazeči o zaměstnání v Nizozemí žádat o pracovní povolení.

"Holandský pracovní trh se vyvíjí nadmíru příznivě. Počet volných pracovních míst je stabilně vysoký a nezaměstnanost rapidně klesá. Pracovní příležitosti rostou, zatímco nabídka pracovní síly zaostává," uvádí Donner a pokračuje: "Jakékoliv další odklady zavedení volného pohybu pracovníků by působilo nepříznivě na holandské hospodářské zájmy a v rámci nich i na holandský pracovní trh."

Ministr Donner navíc uzavřel dohody, které pamatují na správné zacházení se zahraničními pracovníky a brání nerovné konkurenci mezi pracovníky z členských zemí a pracovníky holandské národnosti.

"Každý zaměstnanec bude dostávat rovnocennou mzdu za rovnocennou práci a náleží mu adekvátní ubytování. Pracovníkovi náleží za vykonanou práci odměna alespoň ve výši minimální mzdy. Ohodnotí-li  zaměstnavatel zaměstnance z členské země EU mzdou nižší, než je mzda minimální, bude mu udělena pokuta ve výši až 6700 Euro. Tato částka se může zvyšovat v případě opakovaného porušení dohody," uvádí Donner.

Na správné vyplácení mzdy budou ve vzájemné spolupráci dohlížet inspektorát práce s finančním úřadem, sociálními službami a hospodářskými partnery. Českému občanovi, který má zájem o práci v Nizozemí, se díky tomuto rozhodnutí otevírají stejné pracovní možnosti, jako při zaměstnání v České republice.

Bližší informace o podmínkách zaměstnání na holandském pracovním trhu čeští zájemci o práci naleznou na webové stránce http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/nizozemi/. K dispozici jsou též EURES poradci, které se na holandský pracovní trh specializují.