Koncentrace žen v několika vybraných povoláních v posledních letech rostla, výrazně se ale lišila v různých zemích. V Česku byla nejmenší - šest převážně "ženských" povolání zastávalo 52 procent pracujících Češek, oproti například více než 70 procentům Nizozemek nebo Švédek.

Podle údajů z roku 2005 je v EU velká převaha žen především ve zdravotnictví, kde pracuje jen čtvrtina mužů, či ve školství, kde je mužů třetina. Práci v oděvních a textilních továrnách zastává ze sta zaměstnanců dokonce 79 žen, v maloobchodě pracuje žen 60 procent. Mezi "mužská" povolání naopak patří stavebnictví a hornictví, kde je žen jen kolem deseti procent.

V České republice vůbec nejvíce žen - téměř 13 procent ze všech zaměstnaných - pracuje ve zdravotnictví a sociálních službách. Prodavačkami je v Česku 12 procent ze všech pracujících žen. Muži v 16 procentech případů volí práci ve stavebnictví, sedm procent Čechů je pak zaměstnáno v dopravě.