Při přípravě zákona padl i názor, že by na dodržování antidiskriminačních pravidel měl dohlížet nový úřad. "Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že to má být veřejný ochránce práv," řekl novinářům předseda legislativní rady Cyril Svoboda (KDU-ČSL). 

Nepochybuje o tom, že na kancelář ombudsmana se bude kvůli diskriminaci obracet mnoho lidí, bude proto podle něj třeba v rozpočtu na příští rok pamatovat na navýšení rozpočtu kanceláře. Zákon, kvůli jehož neexistenci hrozí Česku sankce ze strany EU, by měl začít platit od 1. ledna 2008.

Motejl spatřuje v rozšíření svých pravomocí ve vztahu k dohlížení na diskriminaci ve společnosti řadu úskalí. Upozornil, že český veřejný ochránce práv nemá ze zákona dostatečné exekutivní pravomoci, které by umožnily potrestat provinilce v této oblasti.

Za vhodnější by Motejl považoval, kdyby místo toho, aby byly rozšířeny jeho pravomoci, byl kladen větší důraz na lepší činnost různých inspekčních orgánů (obchodní inspekce, inspekce životního prostředí, školní inspekce a další). Ty mohou podle Motejla samy případy nejrůznější diskriminace odhalovat a prošetřovat. Zdůraznil, že v zahraničí není běžné, aby na diskriminaci ve společnosti dohlíželi ombudsmani.

Legislativní rada doporučila, aby konzultace lidem, kterří se cítí být diskriminováni, mohly dávat pouze organizace založené za tímto účelem, nikoli všechny. Evropská směrnice také umožňuje podávat hromadné žaloby, tuto roli by ale v Česku sdružení podle rady dostat neměla.

S těžkým srdcem podle Svobody předkladatelé zákona v čele s ministryní Džamilou Stehlíkovou přistoupili na dosud platné vymezení diskriminace. Okruh definovaný dosavadními zákony se tedy podle Svobody nerozšíří například o diskriminaci založenou na manželském stavu či příslušnosti k politickým stranám.

Antidiskriminační zákon připravovaly už minulé vlády. Poslední návrh loni vetoval Senát. Sněmovna o něm před volbami pak už nehlasovala. Svoboda předpokládá, že sociální demokraté ve sněmovně normu podpoří, protože zákon prosazovali už v minulosti.