Z obecného hlediska v loňském roce firmy průměrně přijaly šest pracovníků. Přičemž u společností, které v roce 2006 přijaly minimálně jednoho zahraničního pracovníka, je průměr nově přijatých zahraničních zaměstnanců téměř poloviční z celkového stavu. Nejčastěji požadovanými profesemi jsou kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů,řidiči, techničtí a zdravotní pracovníci se SŠ vzděláním a vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním. 

Čtvrtina dotazovaných společností uvedla, že v jejich firmě jsou a byli zaměstnáváni zahraniční pracovníci. Ve větším procentu to byly velké firmy, firmy se zahraničními vlastníky a firmy s mezinárodní působností. Nejčastěji se jednalo o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče (ve 41%) nebo o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním (29%). 

Z pohledu národností se z větší části jednalo o zaměstnance ze Slovenska (46%), dále pak z Polska (13%) a Ukrajiny či Ruska (13%). K vyhledávání zahraničních pracovníků respondenti používají vyrovnaně především tři způsoby: inzerci na internetu, služby personálních agentur a tuzemských úřadů práce.

V otázce budoucí poptávky po vybraných kategoriích pracovníků se firmy shodují na tom, že v budoucnu vzroste zájem především o kategorii kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů a řidičů. Nabízena budou i místa vysoce kvalifikovaných odborníků s VŠ vzděláním, technických a zdravotnických pracovníků se SŠ vzděláním.

"Výzkum ukázal, že v rámci evropského pracovního trhu je výhodou specializace a vyšší kvalifikace spojená s nižšími mzdovými nároky, které ve vzájemné kombinaci vytváří konkurenční výhodu potenciálních zaměstnanců," sděluje PaedDr. Věra Kolmerová, EURES manažerka v České republice.

Noví zaměstnanci jsou nejčastěji rekrutováni prostřednictvím úřadů práce (61 % firem), dále pak v relativně vyrovnaném poměru prostřednictvím inzerce v tisku a inzercí na internetu (okolo 40 % firem). Důležitým, ale v uvažování o fungování trhu práce často opomíjeným způsobem, je doporučení stávajících zaměstnanců (až 30 % firem).