V praxi je zde naplňována myšlenka Jana Amose Komenského ŠKOLA HROU. Prostřednictvím vjemů a pocitů si návštěvníci bezděčně uvědomují zákonitosti různých procesů, osvojují si je a uvědomují si jejich užitečnost a aplikovatelnost v každodenním životě. 

Interaktivnost práce s exponáty podněcuje zájem především dětí a mládeže o vlastní sebepoznávání a vzdělávání zejména v přírodních oborech, a to  nenucenou a atraktivní formou. Detailní informace o vzdělávacích programech lze najít na webových stránkách www.iqpark.cz.

Projekt v hodnotě téměř 50 mil. korun  realizovala obecně prospěšná společnost Labyrint Bohemia. Je spolufinancován Evropskou unií (rekonstrukce budovy) v rámci Společného regionálního operačního programu a za podpory partnerů, především liberecké Nadace Škola Hrou a Centra Babylon. 

Vznik iQparku je typickým představitelem brownfields - vznikl přestavbou průmyslového objektu bývalého Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci. Jeho otevření je završením první etapy budování Interaktivního centra poznávání v Liberci. Stává se organickou součástí stávajícího zábavního a společenského komplexu Centrum Babylon.