Aby pro pedagogy a ředitele škol nebyl školský management "španělskou vesnicí," pořádá  Centrum školského managementu pražské Univerzity Karlovy kurzy, jež mají budoucí vedoucí pracovníky ve školství s touto problematikou seznámit podrobněji. 

Studium je samozřejmě vhodné i pro ředitele a vedoucí školské pracovníky, kteří jsou už nějakou dobu v praxi. Velmi často jsou totiž vybíráni z řad učitelů, takže jim většinou chybí manažerské schopnosti. A právě v kurzech Pedagogické fakulty UK v Praze mohou tyto schopnosti získat. 

Naučí se zde, jak vést kolektiv lidí, jak je motivovat k lepším výkonům, osvojí si základy práva a ekonomiky, finanční management a mnoho dalších znalostí, jež jim napomohou v úspěšném řízení celé instituce. Své manažerské schopnosti , získané v kurzu, si frekventanti kurzu ověří i v praxi. 

Po celou dobu studia budou nově nabyté teoretické znalosti prověřovat při třídenních stážích na školách a v nejrůznějších ziskových či neziskových organizacích. Svého ocenění se jistě dočká i Virtuální manažerská univerzita - všichni účastníci kurzu spolu komunikují pomocí elektronické konferenc, a mohou si tak navzájem sdělovat své zkušenosti.

Celé studium je rozloženo do čtyř semestrů, což je 350 hodin a svým rozsahem tak odpovídá podobným  kurzům zahraničních univerzit. Po úspěšném zakončení studia získá student osvědčení o absolvování Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky, což je kvalifikační předpoklad k výkonu náročnějších řídících činností.