Floating je zařízení, které bylo vyvinuto v 60. letech minulého století v USA. Obsahuje roztok, ve kterém je v silné koncentraci rozpuštěna sůl z Mrtvého moře. Díky tomu floating velmi věrně simuluje prostředí Mrtvého moře - umožňuje beztížné plavání těla na hladině a spolu s teplotou lázně vytváří ideální podmínky pro rehabilitaci a regeneraci fyzických i duševních sil. Tělo a především mysl zde dojdou pocitu absolutní stabilizace.

Můžete počítat s výrazným snížením produkce stresových hormonů, jež v nadměrném množství způsobují nejrůznější úzkosti, deprese, podráždění a navíc souvisí i se srdečními chorobami. Floating se využívá i v prevenci onemocnění pohybového aparátu, hlavně páteře. To zcela jistě ocení všichni, kdo při své práci musí hodiny sedět za počítačem v kanceláři, případně trávit většinu pracovní doby za volantem na obchodních cestách.

A jak už bylo řečeno výše, floating značně prospívá i harmonickému fungování mozku. V pracovním procesu je využívána prakticky jen levá "logická" hemisféra, zatímco ta pravá  "pocitová" je dost utlačována. Pokud je ale zatlačena do pozadí příliš, člověk ztrácí schopnost být citlivý jak k sobě, tak k okolí.

Vzhledem k tomu, že pravá hemisféra má na starosti i tvůrčí činnost, může se nakonec vytratit i ta, což by vám v práci asi příliš neprospělo. Absolvováním floatingové kůry by Vám mělo pomoci si vše v hlavě srovnat  a vaše tvořivé schopnosti by měly doznat zlepšení. 

Chcete-li tedy něco pro sebe udělat, navštivte některé z wellness center, nabízející floating a ponořte se do uzavřené nádrže, která vám umožní zažít podobné pocity, jako lidem, kteří se ponoří do vod Mrtvého moře. Vaše vnitřní stabilita by určitě měla projevit i na výkonech, které budete podávat v pracovním procesu.