Společnosti se zájmem o absolventy těchto oborů intenzivně pořádají prezentace firem na půdě fakult. Firmám se tak na jeden den otevřou dveře k VŠ absolventům a studentům velkého množství přírodovědných oborů, kteří běžně neplní webové portály s pracovní inzercí. 

Přírodovědecká fakulta UK (PřF) aktuálně pořádá druhý ročník Workshopu pracovních příležitostí, který se uskuteční 22. března 2007 na akademické půdě PřF na Albertově. Ve stejný den proběhne na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF) tradiční Den firem pořádaný spolkem Matfyzák. Oba projekty vznikají za podpory internetového portálu CareerMarket.cz, který se za pomoci prostředků čerpaných z Evropského sociálního fondu zaměřuje na podporu umisťování absolventů přírodovědní oborů.

PřF vychovává studenty oborů biologických, chemických, geografických, geologických a z oblasti ochrany životního prostředí. MFF se chlubí absolventy matematických, fyzikálních a IT oborů. Absolventi řady z nich jsou téměř nedostatkovým zbožím. To potvrzuje i zájem firem, kterých na obě akce přijede 39.

"V letošním roce jsme se snažili hledat mezi firmami více ty společnosti, které mohou našim absolventům nabídnout možnost práce ve výzkumu a vývoji. Tato nabídka se v českých podmínkách naštěstí postupně zvyšuje a my jsme se tak snažili vyjít vstříc komentářům studentů z loňského ročníku workshopu", říká Karolina Šolcová, vedoucí projektu Komunikace - brána k výzkumu, který stojí za portálem www.careermarket.cz.

Šikovní absolventi obvykle nemají problém najít práci v oboru, naopak si stále ještě mohou vybírat. Na PřF je tradičně velký zájem o chemiky, zkrátka ale nepřijdou ani studenti dalších oborů. Rozpětí firem je totiž široké, díky čemuž studenti na workshopech nemusí očekávat pouze konkrétní pracovní nabídky, ale se zástupci firem mohou probrat např. možnosti brigád, projektů či trainee programů.