Výzkumy této iniciativy měřitelně prokazují, že u zaměstnanců firem, které mají kanceláře vybaveny dostatečným množstvím flóry, se projevuje zásadně nižší výskyt bolestí hlavy, nervových poruch vyvolaných stresem a chorob oběhového ústrojí.

Příkladem může být studie, během níž byl dvěma skupinám programátorů průběžně měřen puls, krevní tlak a další fyziologické indikátory stresu. Oba týmy pracovaly na stejných úkolech a přestože zpočátku byly jejich výkony relativně vyrovnané,  ve skupině pracující v prostředí s rostlinami byl návrat ke klidovým hodnotám mnohem rychlejší. Kromě toho se této skupině zvýšila schopnost koncentrace a tím i produktivita práce o více než 10 %.

Rostliny totiž pomáhají snižovat množství škodlivých látek vyskytujících se ve vzduchu a zvyšují jeho vlhkost. Podobné služby poskytují sice i přístroje na čištění vzduchu, rostliny proti nim ale mají řadu výhod. Jsou ekologičtější, působí pozitivně na emocionální vnímání pracovního prostředí, jsou zcela nehlučné, nejsou poruchové a především - jsou mnohem levnější a snáze dostupné.

Zájemci o případné další studie na toto téma si je mohou vyhledat na webu iniciativy na adrese http://www.plants-for-people.org/.