Plánovitě zorganizovaná garderoba člověku šetří čas i finance. Ten zázrak se nestane přes noc, avšak dlouhodobý efekt vám všechno vynahradí. Zbavit se vykopávek mívá léčivé účinky. Ženy nosí pravidelně pouhých 20 procent ze svého oblečení a zbytek povětšinou zůstává ležet ladem (až si toto přečtou ženatí muži, výrazně se jim asi zvýší riziko infarktu).

Rozhodování o investicích
Dobře zorganizovaný šatník vás hladce provede všemi příležitostmi. Jestliže například strávíte převážnou část denní doby ve firmě, a přitom vlastníte celé kolekce ležérních víkendových souprav a jediným kostým, pak víte, kam nasměrovat nejbližší investice. Investice je samozřejmě jedním z hlavních faktorů, které při nákupech zohledňujeme.

RN = KC/FU
Tato Einsteinovsky působící rovnice vám umožní zjistit reálné náklady na jednotlivé položky vašeho šatníku. Tedy - reálné náklady (RN) se rovnají kupní ceně (KC) dělené frekvencí užívání (FU). Neboli tím, kolikrát jsme měli tyto věci na sobě.

Pokud jste 80 procent garderoby oblékli jen vzácně nebo vůbec, vyhodili jste peníze do vzduchu. Tento typ nákupu si rovnou vyškrtněte ze seznamu, což zdůrazňuji. Často děláme ty stejné chyby i několikrát po sobě. Spočítejte si, na kolik vás vyšlo jedno oblečení "levného" saka, které je vám ale tak nesypatické, že si ho na sebe vezmete jen 3x do roka, ve srovnání se značkovým sakem dobrého střihu, které sice stálo třikrát tolik, ale s radostí si ho obléknete dvakrát do týdne.

Nejlepší klíč k výběru
Zamyslete se nad právě uplynulým čtvrtletím a zkuste si vybavit kolik času jste zhruba věnovali jednotlivým činnostem. Zaměstnání, společenský život, volný čas, sport. Zaměstnaný člověk stráví polovinu dne v práci, další čtvrtinu společenskými povinnostmi a zbývá  sport a volný čas. A podle toho by měla vypadat i skladba Vašeho šatníku. Nezapomeňte, že způsob života se mění spolu s životními etapami, do nichž přirozeně vstupujeme.