Relativně jednoduchá je manipulace pomocí nejrůznějších slovních obratů, jimiž se manipulátor například snaží co nejrychleji ukončit rozhovor, případně zamezit vzniku diskuse, která by mohla zpochybnit jeho názor. "O tom se nemusíme vůbec bavit" nebo "Máte s tím vůbec zkušenosti?", případně "To už tady bylo," už jste z úst nadřízených pravděpodobně někdy slyšeli. Seznam  podobných manipulativních vět je samozřejmě mnohem širší.

Manipulace však nemusí být až tak zřejmá. Manipulátorům často stačí správně použít ty správné informace. Takže filtrují a zadržují informace, zkreslují je, zdůrazňují nepodstatné informace nebo často používají složitá či nesrozumitelná odborných vyjádření svádějících k nejasným nebo nesprávným interpretacím.

K dosažení svého cíle využívají manipulátoři i mezilidské vztahy. Uměle podporují rivalitu mezi zaměstnanci, svalují všechny chyby na určité jedince, veřejně je kritizují, nepohodlné zaměstnance izolují, častou praxí je obsazení důležitých postů "svými" lidmi.  

Velmi časté je neverbální ovlivňování, s nímž se nejčastěji setkáte v kancelářích úředníků, od nichž něco potřebujete. Lidé čekající před kancelářemi si mají uvědomit důležitost dotyčného a vysokou hodnotu času, který vám posléze milostivě věnuje. Stejný cíl má i pozdní příchod na obchodní schůzku, vyřizování telefonátů během rozhovoru nebo zabývání se dokumenty, ležícími na stole apod.

Jak už bylo řečeno v úvodu, žádný druh manipulace většinou nezůstane dlouho skryt, ale  postupně ztrácí svou účinnost, zhoršuje mezilidské vztahy na pracovišti a nakonec vede ke ztrátě důvěryhodnosti osoby nebo organizace, která se manipulace dopouští. Všem vedoucím pracovníkům tedy nelze než poradit, aby dobře zvážili, jak jednají se svými podřízenými.