Pokud to odmítne, můžete se svého práva domáhat dokonce i žalobou. Pro tuto eventualitu ale musí být váš požadavek v jasně prokazatelné formě - nejlépe tedy písemné. Posudek by měl obsahovat jen takové údaje, které se týkají pracovní činnosti nebo s ní přímo souvisejí.

Pokud by se vám zdálo, že některé z údajů jsou nepravdivé, požadujte po zaměstnavateli jejich prokázání. Kdyby se v něm např. objevilo, že se neustále hádáte s kolegy, zaměstnavatel musí dokázat, že to přímo ovlivnilo váš pracovní výkon. 

Doporučujeme určitě nereagovat na velkodušnou šéfovu nabídku: "Co chcete, abych tam napsal?" Nepravdivá informace v posudku, ať už jste vylíčeni jako vzorový zaměstnanec či naopak, totiž může rozhodnout o získání nebo nezískání nového zaměstnání. Trvejte tedy na jeho objektivitě - případný nový šéf rozhodně lépe přijme posudek, kde budou zmíněny jak vaše klady, tak vaše nedostatky, než takový, kde budete líčeni jen z jednoho úhlu.  

Jak již bylo v úvodu řečeno, svůj případný nesouhlas s posudkem můžete v extrému vyjádřit až návrhem k soudnímu jednání, a to do tří měsíců ode dne, kdy jste se o obsahu posudku dověděli. To se vztahuje i na poskytnutí telefonických informací, k jejichž sdělování jste nedali souhlas. Pokud váš původní zaměstnavatel neprokáže, že sporné informace mají v posudku své opodstatnění, bude je muset vypustit. Jejich vymazání a nahrazení jinými je nepřípustné. 

Pracovnímu posudku by měla být rozhodně věnována náležitá pozornost. A nejen ze strany zaměstnance - pokud ten totiž prokáže, že vinou nepravdivého posudku nemůže sehnat práci, může u soudu po svém ex-zaměstnavateli požadovat náhradu škody.