Sebedůvěra má tím větší význam, čím jsou okolní podmínky méně příznivé a čím nejistější se jeví výsledek. Takže, pokud se stane, že výsledek neodpovídá očekávání, člověk obdařený potřebnou dávkou sebedůvěry se nebojí se přiznat své pochybení a za svou chybu je připraven nést plnou zodpovědnost. Ale vlastnictví sebedůvěry může být často jen zdání. Místo toho za ni může být vydávána arogance a samolibost. Tyto vlastnosti naopak svědčí spíše o jejím nedostatku.

Chybějící sebedůvěra způsobuje, že se člověk chová jako ušlápnutý "ťunťa," který ze sebe nedokáže dostat v rozhodujících okamžicích slovo, přičemž s odstupem času se mu daná situace jeví jako absurdně snadná. Takže pokud hodláte něco s nedostatkem sebedůvěry  dělat, měli byste si v prvé řadě vytvořit jakýsi vnitřní obranný štít, od kterého se budou odrážet nejrůznější slovní ataky na vaši osobu.

Ovládnout byste měli také tzv. řeč těla a dát si pozor například na svůj postoj. Například. přílišné rozkročení nohou totiž působí agresivně, takže se může stát, že se vás nakonec bude šéf bát, čímž si jeho sympatie rozhodně nezískáte. Při sezení využijte celou sedací plochu židle, o dostatku sebedůvěry rozhodně nesvědčí vaše dolní končetiny zasunuté pod židlí nebo omotané kolem jejích nohou. Oči bloudící všude možně a vyhýbající se šéfovu pohledu, rovněž nenaznačují, že byste oplývali patřičnou dávkou sebejistoty.  

Nicméně, i když budete znát všechna pravidla, může se stát, že vám budou k ničemu. Pokud totiž budete neustále myslet na jejich dodržování, jen vás znejistí. Na vytvoření sebedůvěry je zapotřebí usilovně pracovat, rozhodně nečekejte, že k vám přijde automaticky.