Vždy se dá najít způsob, jak odmítnout diplomaticky, aniž byste svého partnera urazili. Zvažte, co vlastně chce a existují-li alternativní možnosti, jak kýženého cíle dosáhnout. Dobré je zdůraznit klad vašeho odmítnutí. Dotyčnému můžete jeho žádost zamítnout, ale nabídnout mu zároveň alternativu. Například: "Bohužel nemám tolik času, abych vaši záležitost vyřídil dost rychle a na sto procent. Nicméně si myslím, že finanční oddělení by vám s tím mohlo pomoci..."

Druhá strana by neměla pochybovat o tom, že vaše odmítnutí je definitivní, slůvko "možná" vám jen přidělá problémy. Pokud se vám požadavek z jakéhokoliv důvodu zdá neetický, neomlouvejte se, nijak ho nehodnoťte a jednoduše řekněte, že tuto záležitost odmítáte podpořit. Pokud máte možnost, svůj zamítavý postoj podpořte statistikami, čísly, grafy, vyjádřeními odborníků. Pak váš nesouhlas s požadavkem bude vnímán jako logická reakce na prokazatelné skutečnosti.

I když někdy musíte odmítnout, nemusí to být ani pro jednu stranu negativní záležitost. Vaše dovednost zvládnout situace tohoto typu z vás mohou v očích vašich kolegů učinit profesionála, který si zaslouží respekt. Čím horší je zpráva, kterou tím důležitější je, abyste ji předali osobně. Pokud to neuděláte, adresát špatné zprávy bude zklamán dvojnásobně, jednak ze špatné zprávy a jednak z vás, protože jste nenalezl dost odvahy říci mu to z očí do očí.

Takže se naučte odmítat a nemějte obavy, že budete působit jako někdo, kdo není ochoten pro nikoho nic udělat. Stačí jen, když své "NE" podáte s patřičnou dávkou profesionality.