Nejvíce uznávaná je lékařská a vědecká činnost. Lékaři získali v průzkumu pomyslné první místo, následováni jsou v těsném závěsu vědci. U obou profesí hraje zcela určitě svou roli jistá tajemnost, vysoké požadavky na odbornost a také fakt, že lékaři ani vědci nejsou v České republice zrovna nejlépe finančně ohodnoceni. Lidem zřejmě imponuje, že ještě existují odborníci, kteří jsou ochotni sloužit svému okolí, aniž by očekávali zbohatnutí.

Trochu překvapivě se za vědce a lékaře umístili zemědělci, ačkoliv jde o povolání značně fyzicky i psychicky náročné. Pracují za každého počasí, musí se neustále potýkat s nejrůznějšími příkazy, normami a nařízeními o dovozu a vývozu. Ani kariéra zemědělce není v Česku rychlou a snadnou cestou ke zbohatnutí.

Oproti tomu, kdo chce rychle zbohatnout, ať se vydá na dráhu politika. Z průzkumů vyplývá, že jejich oblíbenost neustále klesá. Důvodem jsou jejich časté aféry a korupční skandály, které média s gustem propírají. Lidé mají velmi často oprávněný pocit, že politici se starají především o vlastní prospěch a veřejný zájem je jim cizí. A k dovršení všeho jsou za své nicnedělání velmi dobře odměňováni z peněz daňových poplatníků, tedy nás všech.

Mezi oblíbené profese nepatří ani podnikatelé. Důvodem může být jednak závist a také fakt, že veřejnost se v médiích většinou dozví hodně o tunelářích a podobných zbohatlících, ale už ne o úspěšných "poctivých" podnikatelích. Lidé si také málokdy uvědomují to, že podnikatelem je i drobný živnostník, který je v práci de facto sedm dní v týdnu, musí si sám shánět zakázky, bojovat s byrokraty, dodavateli a odběrateli.

Nicméně bez ohledu na to, jak je veřejností vnímána vaše profese, obdiv a respekt si zaslouží každé zaměstnání, je-li vykonáváno cíleně a kvalitně.