Oficiálně byla studie publikována v časopise Archives of Internal Medicine. Badatelé zkoumali údaje o celkem 12.366 pacientech, kteří se zúčastnili sedmiletého výzkumu. Po uplynutí těchto sedmi let probíhal další, téměř devítiletý monitoring všech zkoumaných jedinců.

U 10.904 mužů, kteří byli na počátku výzkumu ženatí, vědci zjistili, že ti, kdo v manželství vydrželi, mají mnohem menší pravděpodobnost, že zemřou na některé nemoci, než ti, kdo manželství ukončili rozvodem.

Během devíti let po skončení sedmiletého výzkumu 1505 mužů zažívajících stres spojený s jejich prací zemřelo, z toho 771 pacientů kvůli selhání kardiovaskulárního systému.

Z těch, kdo se během výzkumu rozvedli, 1332 zemřelo z různých příčin, včetně 663 na selhání kardiovaskulárního systému.

Nejvíce postiženi byli tedy podle studie pacienti, kteří byli vystaveni kombinaci pracovního stresu a rozvodu. Ve výsledcích studie vědci uvedli, že "setrvání v manželství ve středním věku má ochranný vliv vůči nepříznivým zážitkům v práci".