Kariérní aparátčík strany a člen Rady revolučního velení Númán byl vojenským velitelem v době irácké okupace Kuvajtu z let 1990-91, několik měsíců byl i guvernérem obsazené země. Coby guvernér irácké Násiríje později podle některých svědectví osobně přihlížel hromadným popravám šíitů, náboženská opozice mu připisuje ničení posvátných muslimských míst a rozsáhlou perzekuci už od konce 70. let, kdy na jihu země začal vykonávat různé stranické a státní funkce.