Trestní oznámení na generála Frankse podal bruselský advokát jménem skupiny 17 Iráčanů a dvou Jordánců, kteří využili zákona, jenž umožňuje soudit v Belgii zločiny proti lidskosti spáchané kýmkoli kdekoli. Žalobci Frankse viní ze spáchání válečných zločinů, jichž se údajně dopustil vydáním rozkazů k použití tříštivých bomb a k útokům proti zdravotnickým zařízením během spojenecké vojenské operace v Iráku.

Spojené státy vyzvaly belgickou vládu, aby proti žalobě zasáhla a přijala opatření, která by "zabránila zneužití belgického soudního systému k politickým cílům". Belgická vláda při svém rozhodování o žalobě využila ustanovení novely takzvaného zákona o univerzální kompetenci, která jí umožňuje předat žalobu do domovské země žalované osoby, je-li záruka, že s touto osobou se ve vlasti bude nakládat spravedlivě.

Na základě zákona o univerzální působnosti byl v Belgii zažalován i bývalý americký prezident George Bush starší a nynější ministr zahraničí Colin Powell kvůli válce v Perském zálivu v roce 1991, což vyvolalo protesty Washingtonu. Zažalován byl také izraelský premiér Ariel Šaron kvůli masakru v libanonských uprchlických táborech Sabře a Šatíle.