"Pravděpodobně nikdy nepoznáme mnoho lidí, kteří zemřeli během války v Iráku. Pokusme se najít o nich alespoň zlomek. O smrti amerických a britských vojáků něco víme, ovšem ta největší skupina mrtvých, iráčtí vojáci, zůstávají neznámí. 

Během měsíce, kdy Američané oznámili konec vleklých vojenských operacích, se novináři Guardianu vydali za příbuznými lidí padnuvších ve válce. Získali od nich hodně podrobností o nich i jejich už nežijících blízkých. Přesná stovka z nich se stane základem příběhu o bezejmenných obětech války.

Čtenáři, pomozte

S pomocí čtenářů chceme vytvořit jedinečné on-line vzpomínky, zviditelnit zapomenuté i v budoucnosti. Znáte-li kohoko-li, kdo padl ve válce - civilistu či vojáka, bez ohledu na národnost, a budete chtít přispět na naší internetovou stánku, napište nám na e-mail: iraq@guardianunlimited.co.uk, nebo na adresu redakce Guardian features, 119 Farringdon Road, London EC1R 3ER, UK. Obálku označte heslem Iraq Memorial. Prosím přiložte k psaní svou adresu, vztah k osobě, která vám kvůli válce nesnesitelně chybí, a telefonní číslo, kde jste během dne k zastižení."