Armáda dospěla k závěru, že Karpinská se dopustila vážných pochybení, a rovněž ji obvinila ze zatajování krádeže v supermarketu, které se dopustila v minulosti.

Vyšetřování však podle ozbrojených sil neukázalo, že se Karpinská na týrání zajatců nějakým způsobem podílela. Ta vždy vinu odmítala. Tvrdila, že je jen obětní beránek, protože ve věznici působily zpravodajské služby, které její pravomoci nepodléhaly. [celá zpráva]

Další tři vysocí velitelé včetně bývalého velitele amerických sil v Iráku generála Ricarda Sancheze byli očištěni. [celá zpráva]

Armáda v kauze Abú Ghrajb zahájila disciplinární řízení s dalšími důstojníky, mezi nimi s jedním plukovníkem, čtyřmi podplukovníky třemi majory a deseti kapitány.

Obránci lidských práv ozbrojeným silám několikrát vytkli, že za týrání v Abú Ghrajbu byli trestáni pouze vojáci s nízkými hodnostmi. Sedm vojáků už bylo odsouzeno, další dva čelí obvinění.

Přiznání Englandové odmítnuto

Tento týden se konal proces se svobodnicí Lynndie Eglandovou, Případ však neskončil vynesením rozsudku, neboť soudce odmítl její přiznání k sedmi z jedenácti bodů obžaloby. [celá zpráva]

Její přítel Charles Graner před soudem uvedl, že jednala pouze podle rozkazů, které ji dal on sám. To se týkalo i na fotografiích zachycených příkazů, kdy třeba vedla na vodítku vedla nahého Iráčana. Jeho výpověď zpochybnila přiznání Englandové.