Bowen se odvolává na zprávu Mezinárodního měnového fondu z října 2003, která poukazuje na špatný stav iráckých vládních úřadů, kde neexistovala finanční kontrola a chyběl kvalitní personál.

Peníze byly podle Bowena vyplaceny bez záruky vyúčtovány. Američtí úředníci údajně nedohlédli na správné využití prostředky, které měly být použity na humanitární účely, hospodářskou rekonstrukci, obnovu infrastruktury, odzbrojení a civilní administrativu. Bowen soudí, že z postrádaných prostředků mohli být placeni fiktivní zaměstnanci irácké správy.

Tehdejší šéf prozatímní koaliční správy v Iráku (CPA) Paul Bremer v písemné reakci na zprávu označil Bowenova zjištění za "zavádějící" a "nepřesná". Postrádají podle něj "profesionální úsudek". Tehdejší představitelé CPA se podle inspektora hájili, že "raději zaplatí na mzdách více, než aby nezaplatili a podnítili tak násilí".

Bremerův úřad byl zrušen loni v červnu a nahrazen zvláštním inspekčním úřadem pro rekonstrukci Iráku.