Podle tohoto materiálu vydaly americké orgány v Bagdádu 847 miliónů dolarů na realizaci téměř 2000 projektů, u nichž mnohdy nebyla řádně vedena dokumentace a chybějí doklady o tom, zda vůbec byly dodány zaplacené výrobky a služby. Ze 43 prověřených kontraktů byly nedostatky zjištěny u 29.

Zpráva uvádí řadu konkrétních příkladů tohoto nekontrolovaného vydávání peněz. Úplně chybějí doklady, které by ospravedlnily výdaje ve výši 24,7 miliónu dolarů na výměnu starého iráckého peněžního oběživa za nové. Za 200 000 dolarů bylo nakoupeno 15 policejních vozů, ale chybějí doklady o tom, zda byly skutečně dodány.

Další příklady: při zakázce na opravu ropovodu bylo účtováno a zaplaceno o tři milióny dolarů víc než odpovídalo doložené odvedené práci; dokonce i příspěvek 40 000 dolarů na plat asistenta amerického trenéra iráckých sportovců byl částečně zdefraudován.