Kvůli případu už bylo z Iráku během posledního měsíce odveleno 17 vojáků včetně jednoho brigádního generála. Podrobnosti však do včerejška nebyly známy.

CBS potvrdila, že ji Pentagon požádal, aby odvysílání reportáže kvůli napjaté situaci v Iráku pozdržela. Televize požadavku vyhověla a reportáž odvysílala s několikatýdenním zpožděním. 

Fotografie ukazují mučení a ponižování

Záběry jsou skutečně šokující, což potvrdila i reakce amerického generála Marka Kimmitta, který velí jednotkám v Iráku: "Chtěl bych říci Iráčanům i dalším, kdo uvidí tyto fotografie, že jsem jimi byl zděšen."

Na jedné je zachycen irácký vězeň, kterého vojáci přinutili stát se spoutanýma rukama a přikrytou hlavou na bedně pod pohrůžkou, že bude usmrcen elektrickým proudem, jestliže spadne.

Na jiné zase zadržení Iráčané klečí jeden na druhém a vytvářejí pyramidu, za níž stojí příslušnice americké armády. Jeden z Iráčanů má přitom na kůži napsané anglické nadávky.

Další zachycují nahé irácké zajatce v pozicích napodobujících sexuální styk, zatímco vyfotografovaní Američané se smějí a ukazují si na ně. Na jiných snímcích jsou také detaily genitálií omotaných drátem či útok psa na vězně.

Šest vojáků obviněno

Kvůli týrání vězňů už bylo obviněno šest amerických vojáků ze "spiknutí, lhostejnosti, krutosti, špatného zacházení a agrese". Některé možná čeká i vězení, jak však poznamenala CBS, někteří ani nemohou být postaveni před vojenský soud, protože jde o civilisty pracující pro armádu.

Ve vysílání promluvil jeden z obviněných, seržant Chip Frederick, který bude souzen kvůli bití zadržených a kvůli tomu, že je nutil, aby se navzájem bili. Fotografie ho zachycovala, jak sedí na jednom z vězňů. Uvedl, že věznice je vedena tak, aby se vězni zneužívali. "Neměli jsme žádnou podporu, žádné informace, neustále jsem se dožadoval určitých věcí od svých nadřízených - nařízení a pravidel, ale nic nepřišlo," řekl seržant.

Před soudem už 13 vojáků

Vyšetřování bylo zahájeno, když inkriminované fotografie předal vojenským vyšetřovatelům jeden z vojáků, uvedl na středeční tiskové konferenci v Bagdádu generál Mark Kimmitt: "Ten voják řekl: Dějí se tu určité věci, s nimiž se už nedokážu smiřovat." Generál doufá, že vyšetřování by mohlo povzbudit lidi, aby se postavili zneužívání, protože mají také určitý podíl odpovědnosti.

Kimmitt také řekl: "Máme rádi své vojáky, ale zcela otevřeně, jsou dny, kdy na ně nemůžeme být hrdí. Doufáme, že nepřátelé zacházejí s našimi vojáky dobře. Jestliže ale nemůžeme ukázat příklad, jak zacházet s lidmi důstojně a s respektem, nemůžeme to ani žádat od ostatních národů," dodal generál Kimmitt. Současně ale uvedl: "To, co se stalo, je špatné, zasluhuje to pokárání, ale ne pokárání všech 150 000 vojáků zde."

Od května 2003 stanulo před vojenským soudem již nejméně 13 amerických vojáků působících v Iráku. Obviněni byli z různých deliktů. Sedm z nich bylo následně propuštěno z armády, další byli odsouzeni k trestu vězení na dva až šest let.