Velitel čtvrté pěší divize armády USA, která Saddáma ve sklepě dopadla, generál Raymond Odierno řekl, že informace o úkrytu pocházela od člena rodiny, která "měla k Saddámovi blízko". Dodal, že jeho vojáci v posledních deseti dnech vyslechli pět až deset členů rodin "blízkých Saddámovi".

Podle Reuters informace pochází od nejmenovaného amerického činitele. "Poslední informace byla od zatčeného, který nám dal stopu vedoucí k tomu místu," řekl činitel pod podmínkou anonymity. Jméno vyslýchaného nesdělil. "Poslední týden či dva jsme se snažili se zvýšeným úsilím nalézt lidi, kteří mu mohli pomoci se skrýt," dodal zdroj.

Smyčku utáhly výslechy příbuzných

Zpravodajské služby USA a armáda proto začaly analyzovat, kdo ze členů Saddámovy ochranky nebo z jeho dalších příznivců by mohl být s to pomoci mu schovat se, a pak Američané tyto osoby začali hledat.

"Nejsou to velká jména," poznamenal zdroj. "Některé z nich nemohli najít, ale našli jejich příbuzné nebo známé a když je sebrali, vyslechli je a zeptali se jich na jejich rodiny nebo další lidi, které hledali. A tak se dostávali pořád blíž středu kruhu," dodal zdroj.

Před několika dny pak Američané našli člověka, po jehož výslechu získali další informace a ty je zavedly k dalším lidem a místům, a tak postupně až k Saddámovi.

Odiemo: Seděl jako krysa v díře

Zhruba 600 vojáků pod Odiernovým velením pak v sobotu v noci vtrhlo na farmu nedaleko Tikrítu, kde našli Saddáma v díře zakryté kobercem a vykopané vedle chatrče o dvou místnostech. Když vojáci muže s plnovousem vytáhli, byl "velmi překvapený". Měl prý u sebe zbraň, nekladl však odpor. "Chytili jsme ho jako krysu. Když sedíte na dně díry, nemůžete se moc bránit," řekl Odierno.

Dodal, že zpravodajské služby věděly, že cílem razie je Saddám. "Mysleli jsme, že je tam," podotkl. Vojáci nasazení v akci ale nevěděli, koho chytají až do chvíle zatčení.

Svět zatčení vítá
Tikrít truchlí
Husajn dopaden ve sklepě

Vojáci nenašli telefony ani jiné komunikační prostředky. "Myslím, že tam byl jako morální podpora. Nevěřím, že koordinoval odpor (povstaleckých sil), protože nevěřím, že vůbec existuje nějaká jeho národní koordinace," podotkl generál Odierno.