Muž emotivním tónem apeloval zejména na soudržnost muslimů vůči "nepřátelům Alláha a lidí". V souvislosti s okupací Iráku oslovil konkrétně všechny velké skupiny obyvatel v zemi - Turky, Turkmeny, šíity, sunnity a křesťany, aby vytrvaly ve vzdoru a neumožnily "obsazení země bez ztrát". Apeloval také na větší aktivity svých spoluobčanů, konkrétně pořádání "mírových demonstrací", ale i "střílení na okupanty".

Pravost pásky se prověřuje

Pravost pásky doručené katarské televizi poštou se nyní ověřuje, stejně jako místo, odkud byl balíček poslán. Muž mluvící na pásce přitom rozhodně tvrdí, že je Saddám Husajn a žije stále v Iráku.

Stejné poselství odvysílala dnes také libanonská televize LBCI, které kdosi záznam doručil do hotelu Palestina v Bagdádu, kde má nyní jedno ze svých pracovišť.