Podle představitelů OSN je zřejmé, že vzhledem ke stavu ropného průmyslu v Iráku nebudou příjmy z vývozu ropy stačit na financování tak obrovitého úkolu. Ředitel Programu OSN pro rozvoj (UNDP) Malloch Brown však vyjádřil přesvědčení, že irácká ekonomika má růstový potenciál, který se projeví po jejím uvolnění ze státního sevření.

Ropovody jsou navíc cílem útoků ozbrojenců.

Už v pondělí OSN vybídla k vybrání dodatečných 260 miliónů dolarů na humanitární pomoc Iráku. Jen do konce roku bude Irák potřebovat 2,223 miliardy dolarů, což je po Afghánistánu rozsahem druhá největší humanitární pomoc, o kterou v historii OSN požádala. Dárcovské státy přislíbily dosud přispět částkou 1,964 miliardy dolarů.

Pro obnovu je nutná fungující správa

Koordinátor humanitární pomoci pro Irák, brazilský diplomat Ramiro Lopes da Silva zdůraznil, že před zahájením jakékoli obnovy je zapotřebí "ustavení prozatímní reprezentativní správy iráckého lidu, která povede obnovu. Bez fungující irácké administrativy se nemůžeme pustit do našeho úkolu."

Stejně se vyjádřil také Malloch Brown, který označil nepřítomnost irácké administrativy za hlavní omezení pro plánování pomoci. Uvedl dále, že je zapotřebí vymezit, jak se bude mezinárodní společenství účastnit obnovy, a stanovit pořadí priorit.

Bezpečnost se musí řešit

Dalším aspektem debaty, která probíhá z větší části za zavřenými dveřmi v rámci Sociálního a ekonomického výboru OSN, bylo zajištění bezpečnosti na území Iráku. Násilí, loupení a rabování brání normálnímu životu i distribuci humanitární pomoci, řekl Lopes da Silva. Dodal, že organizované bandy útočí i na objekty, které byly opraveny, což podle jeho slov frustruje obyvatelstvo i pracovníky humanitárních organizací.

Irák závisí jen na pomoci zvenčí

Zatímco před válkou záviselo na zahraniční humanitární pomoci asi šedesát procent iráckého obyvatelstva, nyní je to téměř sto procent. Od skončení války dodala OSN do Iráku 25 000 tun potravin, 3,5 miliónů litrů vody a každý den rozděluje průměrně 120 000 litrů nejrůznějších druhů paliv. Pomáhala s obnovením základních služeb obyvatelstvu včetně zdravotní pomoci, elektrické energie a odstraňování protipěchotních min, které ohrožují životy civilního obyvatelstva.

Konference, která se koná z iniciativy UNDP, je přípravou na konferenci dárcovských států o obnově Iráku, který chce anglo- americká okupační koalice svolat na letošní podzim. Delegáti ocenili možnost se setkat se s iráckými civilisty, jejich skupina však byla přece jen malá vzhledem k podle BBC se však většina obávala rozsahu změn, které Irák čeká.