Nejvyšší podíl spamu byl v březnu v Maďarsku, kde nevyžádaná pošta tvořila 95,7 procenta všech zpráv. V Nizozemsku byl podíl spamu 93 procent a v Německu 91,3 procenta.

Nejvíce zamořený byl sektor strojírenství s podílem spamu 94,7 procenta. Nejvíce nebezpečných e-mailů zasílaných v malých objemech za účelem získání přístupu k citlivým firemním datům pocházelo z Číny, Rumunska a USA.

Podíl zpráv napadených virem v poštovním provozu z nových a dříve neznámých závadných zdrojů byl v březnu jeden z 358,3 e-mailu, což je od února pokles o 0,05 procentního bodu. Nejhůře je na tom Tchaj-wan, kde jeden virus připadal na 91 e-mailů.

Nejčastější přílohy nebezpečných e-mailů

Nejčastější přílohou všech nebezpečných e-mailů byly soubory typu .XLS a .DOC. Ty spolu s přílohami .ZIP a .PDF tvořily přes polovinu přiložených souborů. Jako nejnebezpečnější typ souboru ale byly identifikované šifrované soubory .RAR, což je zřídka používaný formát pro komprimované soubory, ale když je přiložený k e-mailu, je v 96,8 procentech případů infikovaný.

Téměř 15 procent veškerých škodlivých programů pocházejících z internetových webů byl nový kód, což je od února zvýšení o 1,6 procentního bodu. Každý den Symantec identifikoval v průměru 1919 webových serverů, které se nově staly hostiteli škodlivého kódu a jiných potenciálně nežádoucích programů, což je od února pokles o dvě třetiny.

Za každý e-mail se má kvůli spamu platit, navrhují odborníci

Nevyžádaná pošta obtěžuje milióny lidí po celém světě. Zaměstnanci internetového portálu Yahoo ale přišli na způsob, jak by mohlo ubýt velké množství spamu. Chtějí toho docílit pomocí takzvaných elektronických známek, které by byly obdobou tradičních poštovních variant. To by mělo pomoci odlišit opravdové e-maily od spamu.

Podle návrhu by každý člověk zakoupil za jeden americký cent, což je asi 18 haléřů, elektronickou poštovní známku. Tu by jednoduše připojil ke každému odeslanému e-mailu, přičemž každá známka smí být použita pouze jednou. Spamové filtry v poštovních programech by poté automaticky třídily e-maily. Ty, které nemají ověřenou poštovní známku, by byly zařazeny mezi nevyžádanou poštu.

Při zakoupení elektronické známky by lidé peníze posílali na účet CentMail, což je název celého projektu zaměstnanců společnosti Yahoo. Celý výtěžek by byl následně poukázán na dobročinné účely. [celá zpráva]