„Podzimní kampaní reagujeme na značný nárůst počtu žádostí o zásah proti firmám, které užívají nelegální software. Obrací se na nás nejčastěji management firem, které si software poctivě kupují a cítí se nekalou hospodářskou soutěží konkurence ohroženi,“ řekl Novinkám Hlaváč.

Podle něj se některé firmy snaží snížit své provozní náklady právě tím, že do počítačů instalují nelegální software. Týká se to zejména specializovaných společností, jako jsou například konstruktéři, architekti, designéři či grafici, kteří tak mohou ročně na nákupu legálního softwaru ušetřit až statisíce korun.

„Společnosti se ale používáním nelegálního softwaru dopouštějí nezákonného jednání a získávají neopodstatněnou konkurenční výhodu. Proto proti nim hodláme tvrdě zakročit,“ upozornil Hlaváč.

Anonymních udání je minimum

Na používání nelegálního softwaru u konkurence se podle statistik BSA nebojí vedení firem upozornit otevřeně. Anonymních udání je naprosté minimum, přičemž svou identitu nechtějí prozradit především domácí uživatelé či zaměstnanci.

„Pokud je dotyčná osoba ochotna vyjít z anonymity, vyřešení celého případu to podstatně urychlí. Jednáme diskrétně, identitu informátora držíme vždy v tajnosti,“ uvedl Jan Hlaváč.

Počet žádostí navíc meziročně vzrostl o 60 procent. Zatímco v minulých letech dostávala protipirátská organizace BSA udání nárazově, letos jich obdrží každý měsíc několik desítek. „Tento trend má navíc vzrůstající tendenci a pravděpodobně souvisí se stupňujícím se konkurenčním bojem vyvolaným hospodářskou krizí,“ dodal Hlaváč. 

Informovat BSA o nelegálním softwaru mohou jednotlivci i firmy telefonicky, nebo prostřednictvím jejich internetových stránek. Na nich má protipirátská organizace mimo jiné i anketu, co vedlo lidi k ohlášení pirátství. V ní někteří uvádějí, že nesouhlasí s používáním nelegálního softwaru. Často také volí možnost, že jejich jednání bylo pomstou zaměstnavateli.

Počet udání roste kvůli krizi

Nynější globální finanční a ekonomická krize přinesla nový jev, propuštění zaměstnanci své někdejší zaměstnavatele udávají za nelegální používání počítačových programů. Jde sice o mstu, ale například ve Španělsku, se úřady případy vážně zabývají a boj proti softwarovému pirátství nabývá v zemi na obrátkách.

Podle BSA vzrostl ve Španělsku během letošního roku ve srovnání s loňskem počet udání kvůli používání softwarového vybavení bez patřičné licence o 27 procent. Podle marketingového ředitele BSA Juliana Swana je zjevné, že za tímto nárůstem jsou většinou bývalí zaměstnanci, kteří se své někdejší firmě chtějí pomstít.