"Ačkoliv společnosti vnímají nové hrozby, jako jsou elektronické podvody, podvody s kreditními kartami či odmítnutí služby, jejich pozornost se samozřejmě neustále soustřeďuje na základní obchodní a podnikatelské záležitosti," uvedl partner Deloitte Steve York.

Počet respondentů, kteří z celkového rozpočtu vyčleňují na bezpečnost informačních technologií sedm či více procent, poklesl z 36 procent v minulém průzkumu na letošních šest procent. Zhruba 53 procent dotazovaných, proti 67 procentům v roce 2007, by zařadilo svůj podnik mezi společnosti, které zavádějí nové bezpečnostní produkty mezi prvními ihned poté, co se objeví na trhu.

Přibližně 83 procent respondentů považuje za hrozbu pro informační bezpečnost podniku techniky zneužívání zranitelnosti technologií web 2.0 a 80 procent respondentů považuje za hrozbu techniky sociálního inženýrství, kam patří například krádeže osobních a finančních dat. K porušení interní bezpečnosti v posledních 12 měsících došlo u 41 procent firem.

Zaměstnanci kradou firemní data jako pojistku v případě vyhazovu

Zaměstnanci neváhají v době finanční krize podle studie technologické společnosti S&T ukrást cenná firemní data jako pojistku pro případ vyhazovu. Bez vědomí vedení firem si kopírují přísně tajné informace, například databáze zákazníků, strategické plány, technologické koncepty nebo průzkumy. Kvůli těmto únikům důvěrných dat mají české firmy přicházet o milióny korun.

Počet firemních krádeží podle studie značně stoupá v dobách hospodářského útlumu, kdy roste i počet propuštěných zaměstnanců. „Krádeží cenných dat se snaží zaměstnanci zvýšit svoji hodnotu na trhu práce. I jinak loajální zaměstnanci mají tendenci si z firmy odnést informace, které by mohly být pro potenciálního zaměstnavatele zajímavé,“ varoval bezpečnostní specialista Petr Hněvkovský. [celá zpráva]