„V Česku se v roce 2008 užívalo nelegálně pouze 38 procent softwaru. V Evropské unii se průměrně míra pirátství drží na 35 procentech. Ztráty českého softwarového odvětví v důsledku pirátství loni činily 3,3 miliardy korun,“ řekl Novinkám Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské organizace BSA.

Za posledních čtrnáct let se v Česku podařilo snížit míru pirátství o 28 procent. Při srovnání s dalšími šestadvaceti členskými státy EU si Česko jako loni drží jedenáctou příčku. Slovensku patří šestnácté místo. Celosvětově je ČR na 22. místě.

V Česku se software krade méně než na jihu Evropy

Ze 110 sledovaných zemí míra pirátství poklesla více než v polovině z nich (52 % z celkového počtu), nezměněná zůstala ve 40 zemích (33 %) a pouze ve 13 zemích (15 %) pirátství vzrostlo. „V závěsu za Českem jsou mnohé západoevropské a jihoevropské státy, například Itálie (48 % míra softwarového pirátství), Španělsko (42 %) či Francie (41 %),“ řekl Jan Hlaváč.

V rámci EU byla nejvyšší míra pirátství zaznamenána v Bulharsku (68 %), Rumunsku (66 %) a Řecku (57 %). Naopak nejméně se software krade v Lucembursku (21 %), Rakousku (24 %) a Belgii, Dánsku či Švédsku (všechny 25 %).

Nejméně pirátského softwaru se užívá ve Spojených státech (20 %), v Japonsku (21 %), Lucembursku (21 %) a na Novém Zélandu (22 %). „Naopak nejvíce se pirátství dopouštějí některé asijské a africké rozvojové země, kde míra pirátství přesahuje 90 procent,“ dodal Hlaváč.

Světová ekonomická krize a softwarové pirátství

Světová ekonomická krize má podle studie na softwarové pirátství smíšený vliv. Šéf analytiků IDC John Gantz podotkl, že spotřebitelé s menší kupní silou mohou obměňovat stávající počítače za delší dobu než obvykle. To by pak přispělo ke zvýšení pirátství, protože na starších počítačích je výskyt pirátského softwaru mnohem pravděpodobnější než na nově zakoupených.

Pozitivním přínosem v boji proti nelegálnímu softwaru je také obliba miniaturních a levných netbooků, které často za nízkou pořizovací cenu již obsahují přeinstalované legální programy.

„Náklady na pořízení softwaru jsou v každém případě pouze jedním faktorem, který přispívá k pirátství. Ekonomická krize bude mít na pirátství vliv částečně negativní a částečně pozitivní, ale půjde pouze o jeden z mnoha faktorů. Do doby, než budou známy údaje za letošní rok, nelze činit jakékoli odhady,“ uvedl Gantz.

V pořadí již šestá Celosvětová studie softwarového pirátství zahrnuje 110 zemí a byla provedena analytickou společností IDC. Studie zkoumá pirátství takzvaného krabicového softwaru, který se užívá na osobních počítačích včetně počítačů stolních, notebooků a na ultra mobilních počítačích.

Míra pirátství v jednotlivých státech Evropské unie
Pořadí
Země
2007 2008 rozdíl
1.Lucembursko21 %21 %0 %
2.Rakousko25 %24 %-1 %
3.Belgie25 %25 %0 %
4.Dánsko25 %25 %0 %
5.Švédsko25 %25 %0 %
6.Finsko25 %26 %1 %
7.Německo27 %27 %0 %
8.Velká Británie26 %27 %1 %
9.Nizozemsko28 %28 %0 %
10.Irsko34 %34 %0 %
11.Česká republika39 %38 %-1 %
12.Francie42 %41 %-1 %
13.Maďarsko42 %42 %0 %
14.Portugalsko43 %42 %-1 %
15.Španělsko43 %42 %-1 %
16.Slovensko45 %43 %-2 %
17.Malta46 %45 %-1 %
18.Slovinsko48 %47 %-1 %
19.Itálie49 %48 %-1 %
20.Estonsko51 %50 %-1 %
21.Kypr50 %50 %0 %
22.Litva56 %54 %-2 %
23.Lotyšsko56 %56 %0 %
24.Polsko57 %56 %-1 %
25.Řecko58 %57 %-1 %
26.Rumunsko68 %66 %-2 %
27.Bulharsko68 %68 %0 %