USA tradičně ohrožuje velké množství počítačových hrozeb, ale nově tento problém řeší i země, které dříve s podobnou aktivitou nebyly spojovány. Podle reportu vzrostl podíl na šíření malwaru nejvíce v Brazílii (jež se umístila v roce 2008 na 5. místě a v roce 2007 na 8. místě), Turecku (9. místě v roce 2008 a na 15. místě v roce 2007) a Polsku (10. místě v roce 2008 a 12. místě v roce 2007). Tento nárůst se dá přičíst budování internetové infrastruktury a nárůstu uživatelů internetu.

Procento nebezpečného kódu se snižuje v USA (23 % v roce 2008 z 26 % v roce 2007), Číně (9 % v roce 2008, 11 % v roce 2007) a Německu (6 % v roce 2008, 7 % v roce 2007). Tyto země již zaznamenaly značný rozvoj širokopásmového internetu, který útočníky přitahuje. Podobně jako v roce 2007 byly počítačové útoky v roce 2008 vedené převážně z internetu, rostl jejich počet i množství jednotlivých variant.

Počítačová kriminalita kvůli krizi v roce 2009 vzroste

Odborníci z předních bezpečnostních agentur varují, že v roce 2009 může výrazně narůst počítačová zločinnost v souvislosti s ekonomickou krizí a rostoucí nezaměstnaností. Očekávat se dají jak útoky na platební karty, tak na databáze firem.

 

S prohlubující se krizí o práci přichází i řada lidí, kteří dobře rozumí technologii počítačových sítí. Někteří z nich se mohou dát na dráhu zločinu. Důvodem je to, že mají znalosti, které jim umožňují páchat podobné zločiny, ale také to, že jsou obtížněji dopadnutelní a podobná kriminalita není tak tvrdě trestaná.

 

Některé firmy se navíc také obávají, že propuštění zaměstnanci se mohou své firmě mstít, a to právě přes počítač, nebo že se zmocní cenné databáze, kterou snadno okopírují na CD a vynesou ven, a pokusí se prodat. Dalším nebezpečím, je že propuštění lidé se mohou dostat do spárů organizovaného zločinu, který jejich schopností bude využívat například při praní špinavých peněz.

Dostupnost webových aplikací a jejich bezpečnostní zranitelnosti přispívají k šíření internetových hrozeb. Ze všech zranitelností identifikovaných v roce 2008 jich 63 % využívalo webových aplikací, což je 4% nárůst oproti roku 2007. Zatímco v roce 2008 byl počet škodlivých skriptů umístěných na webových stránkách 12 885, v roce 2007 dosáhl 17 697 a pouze 3 % stránek (394) byla včas opravena.

Webové útoky pochází nejčastěji z USA (38 %), Číny (13 %) a Ukrajiny (12 %). 6 z prvních 10 zemí, ze kterých webové útoky pocházejí, se rekrutuje ze zemí regionu EMEA (Evropa, Afrika a země Středního východu). Z těchto zemí pochází 45 % veškerých útoků, což je nejvíce ze všech regionů světa.

Útočníky nejvíce zajímají osobní data uživatelů

V roce 2008 činily hrozby spojené se sběrem osobních údajů celkem 78 % ze všech útoků, což je oproti roku 2007 nárůst o 4 %. Tato zcizená data mohou útočníci využít i k dalším útokům, například k přístupu k bankovním účtům, kreditním a platebním kartám, což se děje v 76 % (nárůst o 4 % oproti roku 2007).

76 % phishingových útoků zneužívá podvržených webových stránek finančních institucí. U 44 % internetových uživatelů v USA, 64 % internetových uživatelů v Kanadě a 46 % Francouzů byl zaznamenán pokus o vylákání přístupových údajů při on-line internetovém bankovnictví nebo jiných bankovních transakcích. Není proto překvapivé, že 12 % všech ukradených dat se týká kreditních karet, jejichž data majitelé prostřednictvím internetu zadali při finančních transakcích.

Jak se na internetu chránit před viry a hackery

Více než polovina počítačů připojených ke světové síti je zavirovaná. Bezpečnostní odborníky takto vysoká čísla děsí, ale zároveň přiznávají, že se lidé na internetu neumí chovat bezpečně. Doba navíc pokročila a zatímco dříve na sebe počítačové viry upozorňovaly, například zablokovaly spuštění operačního systému, nechaly blikat monitor, smazaly data a podobně, dnes je situace naprosto opačná.

„Sedmdesát procent těch nejnebezpečnějších kódů patří do kategorie trojských koňů,“ řekl Radek Smolík z bezpečnostní společnosti Symantec. Ty pracují zcela tiše, neupozorňují na sebe. Vykrádají citlivé informace z počítačů a odesílají je přes internet. Existují velké skupiny osob, které s takto získanými daty dále obchodují. Více se o počítačové bezpečnosti dozvíte zde.