Na Katedře počítačů FEL ČVUT totiž vznikl unikátní nástroj, který umožňuje vyvíjet dobře přístupné uživatelské rozhraní i programátorům bez speciálních znalostí specifik softwarových aplikací pro handicapované. Jedná se o první nástroj svého druhu, který je navíc volně dostupný Java vývojářům formou modulu pro vývojové prostředí NetBeans.

Na počátku tohoto projektu stálo zadání zjednodušit vývoj aplikací v Javě tak, aby byly snadno ovladatelné i pro handicapované (například nevidomé) uživatele. Od počátku byla respektována platná americká právní norma (tzv. Section 508) řešící požadavky přístupnosti v této oblasti.

Samotný modul automaticky kontroluje aktuální stav vytvářeného uživatelského rozhraní z pohledu přístupnosti (accessibility) a vypisuje seznam potenciálních problémů, které řadí dle priorit. Automaticky také navrhuje, jak je opravit. Vydání první veřejně dostupné verze modulu „a11y“ pro podporu vývoje přístupných uživatelských rozhraní aplikací předcházel dvousemestrový projekt na Katedře počítačů FEL ČVUT.

K vývoji bylo využito open source technologií NetBeans, Java a Swing. Nyní si toto rozšíření vývojového prostředí NetBeans může zdarma stáhnout a při své práci využít kterýkoli Java programátor. Navíc je k dispozici i zdrojový kód. Vývoj bude nadále pokračovat. Aktuální verze je ke stažení on-line na adrese a11y.net beans.org.