Second Life je trojrozměrný virtuální svět, který od svého vzniku explozivně roste. V současnosti je "obydlen" více než 10 milióny obyvatel z celého světa.

Second Life je řadou odborníků vnímán také jako internet nové generace. Obyvatelé tohoto virtuálního světa spolu komunikují, potkávají nové přátelé a budují cokoli je napadne. Díky propojení Second Life s reálnou měnou se stává Second Life nezávislou a dynamicky rostoucí ekonomikou.

Jeho správci dokonce tvrdí, že se v ekonomice tohoto virtuálního světa otočí o něco více peněz než ve státním rozpočtu průměrné africké země.

Do prostředí Second Life, v němž je postaveno české město Bohemia, vstupila i webhostingová firma Ignum. Vývojáři českého Second Live použili při vizualizaci její serverovny částečně fantazii - například nahradili zdi průhledným sklem tak, aby vhodně zapadla do prostředí virtuálního světa.

"Chceme zajímavou formou obyvatelům Second Life ukázat, jak vypadají a fungují naše servery. Věříme, že to bude pro obyvatele zajímavé, a je také možné, že v budoucnu to bude pro nás nový způsob komunikace," tvrdí firma.