Hlavní problém je podle ČTÚ v tom, že změna je provedena v neprospěch zákazníka. Operátor přesto neumožnil uživatelům ukončit jejich smlouvy bez sankcí.

„Pokutu ve výši 4,5 miliónu korun vyměřil úřad společnosti O2 Czech Republic za nekalou obchodní praktiku v souvislosti s aktivací služby automatického obnovování datového objemu a za nesplnění informační povinnosti o právu účastníka ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny smlouvy,“ okomentoval udělení sankce mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Zákazníci zaplatili více

Takové jednání úřad označil za agresivní. „Správního deliktu agresivní obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele se O2 dopustilo tím, že všem spotřebitelům s aktivovaným datovým tarifem automaticky a bez jejich aktivního souhlasu spustilo ke dni 15. května 2015 službu ‚Obnovení objemu dat‘,“ konstatoval Drtina.

Pokud si lidé zmiňovanou službu automaticky nedeaktivovali, po vyčerpání datového balíčku se jim automaticky aktivoval nový. Za ten si pochopitelně operátor naúčtoval příslušnou sumu. Jinými slovy tak z kapes zákazníků vytáhl více peněz.

Rozhodnutí úřadu je pravomocné. „ČTÚ zároveň operátorovi uložil povinnost změnit smlouvy se všemi účastníky, kteří využívají mobilních datových služeb tak, aby do 60 dnů od právní moci rozhodnutí ze smluv byla odstraněna všechna ujednání, na jejichž základě by byl operátor oprávněn bez výslovného a aktivního objednání ze strany spotřebitele automaticky obnovit po vyčerpání základního datového balíčku objem poskytovaných datových služeb,“ podotkl Drtina.

Potrestán byl i Vodafone

Za automatické dokupování dat byl v loňském roce potrestán také Vodafone. Ten však dostal pouze miliónovou pokutu. [celá zpráva]

Podle úřadu je v případě O2 pokuta výrazně vyšší kvůli tomu, že se operátor správního deliktu dopustil opakovaně. „Dřívějším rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 2. září 2014, bylo O2 potrestáno pokutou 2 mil. Kč v souvislosti s migrací účastníků z tarifů NEON na tarify FREE,“ připomněl Drtina.

O2 nyní rozhodnutí úřadu analyzuje. „S regulátorem jsme v kontaktu a v současné chvíli analyzujeme jeho šedesátistránkové rozhodnutí. Podle něj máme 60 dní na to, abychom zvolili další kroky,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

O2 změnilo podmínky i letos

O2 je v hledáčku ČTÚ i kvůli letošní změně smluvních podmínek, které se opět týkají mobilního internetu. Novou politiku datových tarifů začal operátor praktikovat 15. července. [celá zpráva]

Operátor do zmiňovaného data praktikoval u datových tarifů stejně jako veškerá tuzemská konkurence tzv. FUP limit. Za touto zkratkou se skrývá anglický pojem Fair Use Policy (politika férového použití). V praxi tak měli uživatelé paušálních služeb nastaven určitý limit pro přenesená data – například 1 GB. Když jej vyčerpali, připojení se jim automaticky zpomalilo.

To se ale v polovině července změnilo. Nově nejsou nezpoplatněná data nad rámec datového limitu nabízena vůbec.

Úřad opět řeší splnění všech povinností operátora. „Tedy zda uživatelé se smlouvou na dobu určitou byli řádně a včas informováni o svém právu se změnou smlouvy nesouhlasit a smluvní vztah ke dni účinnosti změny bez jakýchkoli sankcí a smluvních pokut ukončit,“ doplnil Drtina.

Operátor se totiž již dříve nechal slyšet, že k ukončení smlouvy bez sankcí není důvod. „Nezpoplatněná data nad rámec balíčku jsou pouze doplňkovou službou k hlasovým tarifům,“ objasnila již dříve mluvčí O2 důvody, proč nebude možné stávající smlouvy vypovědět bez sankcí.