Veřejné telefonní automaty budou v rámci univerzální služby provozovány v každé obci do 1000 obyvatel a dále v obci do 4999 obyvatel za předpokladu, že není pokryta dostatečně silným GSM signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Letos se povinnost vztahovala na obce do 1500 obyvatel. Dotace na jeden automat se pohybuje kolem 9000 korun.

Vedle toho bude O2 provozovat kolem 6000 automatů na komerčním základě. Vedle volání je operátor využívá i jako nosiče reklamy. V současnosti jsou asi tři čtvrtiny budek na mince a 27 procent na karty.

Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30 000 budek. Od té doby se jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižuje.