Smluvní vztahy jsou pro operátory zlatý důl. Ve chvíli, kdy se jim zákazník upíše na několik let, nemá reálně šanci využít výhodnější nabídky na trhu. Pokud by totiž chtěl ke konkurenci odejít, musel by zpravidla doplatit všechny zbývající platby do konce závazku.

Právě to by měla ale novela změnit, neboť by smlouvy již nesměly obsahovat „podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací“. V případě, že sankce ve smlouvě budou uvedeny, budou neplatné.

V současnosti si zákazníci mohou vybrat, zda dají přednost smlouvě bez nebo se závazkem. První možnost je ale vždy finančně znevýhodněna. Například Vodafone si u nejvyššího neomezeného tarifu, který s 24měsíčním úvazkem stojí 691 Kč, nechá měsíčně připlatit dalších 210 Kč. U T-Mobilu a Telefóniky lidé dají navíc 150 korun.

Účtování po vteřinách

Novela také počítá se změnou účtování: „Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen vždy stanovit uživateli cenu za uskutečněné volání vytvořenou účtováním po jednotlivých vteřinách. Cena všech vteřin účtovaných při uskutečnění jednoho volání musí být vždy jednotná.“

Toto ustanovení by neplatilo pouze pro „smlouvy o neomezeném volání v definovaném období za předem stanovenou smluvní cenu“. Účtování po vteřinách již na tuzemském trhu nabízí Vodafone v rámci Férových tarifů.

Dále by novela měla zajistit jednodušší vstup virtuálních operátorů na trh či zrušit automatické prodlužování smluv. Nově by musel být zákazník požádán o souhlas.